Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Βαρζάκας Παναγιώτης

Πρωτεύουσες καρτέλες

Δρ. Παναγιώτης Κων. Βαρζάκας, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (Full  Professor), Α.Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Διεύθυνση Γραφείου:  3ο Km Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, Γραφείο 115 (Ισόγειο Παλαιού Διοικητηρίου)

Τηλέφωνο Γραφείου:   2231-0-60128,   e-mail:  pvarzakas@teilam.grpvarzakas@teiste.gr  

Ώρες Συνεργασίας με τους φοιτητές (Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018): Παρασκευή 8.00-10.00 π.μ. και Τετάρτη 14.00-16.00 μ.μ. 

Συνημμένο: