Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Βαρζάκας Παναγιώτης

Πρωτεύουσες καρτέλες

Δρ. Παναγιώτης Κων. Βαρζάκας, Μέλος Δ.Ε.Π. Καθηγητής  Α βαθμίδας,Γενικό Τμήμα Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διεύθυνση Γραφείου:  3ο Km Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, Γραφείο 115 (Ισόγειο Παλαιού Διοικητηρίου)

Τηλέφωνο Γραφείου:   2231-0-60128,   e-mail:   pvarzakas@teiste.gr , pvarzakas@teilam.gr, pvarzakas@uth.gr


 

Συνημμένο: