Εργαστήρια

Πρωτεύουσες καρτέλεςΕργαστήρια

 
Τα Εργαστήρια του Τμήματος Ηλεκτρονικής βρίσκονται στο ισόγειο του κτηρίου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.).
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Ε2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2
Ε2Μ
Ε2 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ε3
Ε4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4
Ε5
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5
Ε10
ΕΜ
MULTIMEDIA