Είστε εδώ

 1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 2. » Βαρζάκας Παναγιώτης

Επαγγελματική εμπειρία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
 •       Ακαδημαϊκά έτη 2000-2001 και 2001-2002: Επίκουρος Καθηγητής (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ.407/80), Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, Μαθήματα:“Συστήματα Ουρών Αναμονής και Προσομοίωση”, "Ασύρματες Επικοινωνίες", "Συστήματα Κινητών Υπολογιστικών Συστημάτων και Επικοινωνιών". Οι υποχρεώσεις μου στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν:
 • Διδασκαλία μαθημάτων (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου)
 • Επίβλεψη Προπτυχιακών Εργασιών φοιτητών
 • Πρόταση Διδακτικών Βιβλίων και συγγραφή Σημειώσεων διδασκαλίας
 • Διενέργεια των εξετάσεων των μαθημάτων (Α και Β εξεταστικών περιόδων)
 • Προσδιορισμός Περιεχομένου του κάθε μαθήματος
 • Πρόταση αναγκαίου Εργαστηριακού Εξοπλισμού (Λογισμικού ή Υλικού) (H/W-S/W)

 • 15/09/1999-20/08/2000:COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε: Τμήμα Υποσταθμών Βάσης (Base Station Subsystem (BSS) Team) Τμήμα Επίβλεψης και Διαχείρισης του Δικτύου (Network Management Center, (NMC)) ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών: επίβλεψη σε εικοσιτετράωρη βάση του δικτύου (ασύρματου και ενσύρματου τμήματος) και επίλυση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο, προγραμματισμός των κέντρων του δικτύου (τεχνολογίας Nokia και τεχνολογίας Ericsson), αποκλειστική ευθύνη των ημερησίων και εβδομαδιαίων στατιστικών μετρήσεων μέσω της μελέτης δεικτών απόδοσης του δικτύου της εταιρείας, αποκλειστική ευθύνη επίλυσης προβλημάτων που προέκυπταν στα διάφορα τμήματα της εταιρείας, με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων. Σύνταξη εκθέσεων (reports) αναφερόμενες στη λειτουργία του ραδιοδικτύου στην απόδοσή του, στον αριθμό των συνδρομητών, στην αναβάθμισή του, σε προβλήματα διάδοσης, προβλήματα παρεμβολών κ.α. με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου.              

   
 • 09/08/1996-27/03/1997: Ελληνικός Στρατός, Διαβιβάσεις:  ημερήσια επίβλεψη της λειτουργίας, συντήρησης, προγραμματισμού των λειτουργιών και επισκευής του Συστήματος Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης "EΡΜΗΣ" (κόμβος ασύρματου δικτύου ψηφιακών  επικοινωνιών του Ελληνικού Στρατού αποτελούμενο από κινητούς σταθμούς βάσης εξοπλισμένους με ασύρματους πομποδέκτες και υπολογιστικά συστήματα ασύρματης επίβλεψης από απόσταση) (Δίπλωμα "Ευδόκιμης Υπηρεσίας Οπλίτη" για τη συνολική στρατιωτική θητεία (Ελληνικός Στρατός, Διαβιβάσεις))

 • 26/09/2005-15/10/2012: Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Τμήμα Ηλεκτρονικής
 • 15/10/2012-28/11/2016: Αναπληρωτής Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Λαμίας-Τ.Ε.Ι.Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Ηλεκτρονικής-Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
 • 29/11/2016-σήμερα: Καθηγητής, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.