Είστε εδώ

 1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 2. » Βαρζάκας Παναγιώτης

Διοικητική Εμπειρία

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
 • Προϊστάμενος (Πρόεδρος) Τμήματος Ηλεκτρονικής, Τ.Ε.Ι. Λαμίας (01-09-2008 έως και 31-08-2010)
 • Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τ.Ε.Ι. Λαμίας (01-09-2008 έως και 31-08-2009)
 • Υπεύθυνος Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων, Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (2006-2007,2007-2008)
 • Υπεύθυνος Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων, Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Λαμίας (2011-2012)
 • Υπεύθυνος Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων, Τμήματος Ηλεκτρονικής, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2012-2013
 • 2010-2011,2011-2012,2012-2013: Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τμήματος Ηλεκτρονικής στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • Αναπληρωτής Υπεύθυνος Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων Τμήματος Ηλεκτρονικής, Τ.Ε.Ι. Λαμίας (2010-2011)
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε., ακαδημ. έτος 2016-2017
 • 23/05/2008:Μέλος Επιτροπής Γραμματειακής Υποστήριξης της Εφορευτικής Επιτροπής της εκλογής για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2008-2009: Μέλος Επιτροπής για αξιολόγηση αιτήσεων αμειβομένων σπουδαστών στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2008-2009: Μέλος Επιτροπής  αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών
 • 2008-2009: Αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Ελέγχου καλής λειτουργίας του Κυλικείου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2008-2009: Πρόεδρος Επιτροπής Παραλαβής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2007-2008: Μέλος Επιτροπής Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για την εισαγωγή σπουδαστών στο Τμήμα με το 3%
 • 2007-2008:Πρόεδρος Επιτροπής Επαναπροκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοτυπικών μηχανημάτων στις υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας και τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2007-2008:Πρόεδρος Επιτροπής διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοτυπικών μηχανημάτων στις υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας και τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2007-σήμερα: Υπεύθυνος Εργαστηρίου Multimedia (EM), Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2006: Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας για τη Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας. (Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών)
 • 2005-2006: Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής  (Κ.Υ.Τ.Ε.Π.) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2007: Μέλος Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση καθισμάτων-εδράνων στο μικρό και μεγάλο Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2006:Πρόεδρος Επιτροπής διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια Εργαστηριακού Επιστημονικού Εξοπλισμού των Τμημάτων Ηλεκτρονικής και Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2006:Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για τη εκλογή θέσης Ε.Π. Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρονικής με γνωστικό αντικείμενο: «Ασύρματες επικοινωνίες με έμφαση στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας»
 • 2006-2007: Εξεταστής-Βαθμολογητής Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2006-2007, Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Εξεταζόμενο Μάθημα Μαθηματικά)
 • 29-05-2006: Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντή Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2005-2006: Μέλος Εισηγητικής Επιτροπής για τις μετεγγραφές σπουδαστών στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2005-2006: Μέλος Επιτροπής για αξιολόγηση αιτήσεων αμειβομένων σπουδαστών στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2005-2006: Μέλος Επιτροπής διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Συμπληρωματικού Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού των Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 01-01-2006 έως και 31-12-2006: Αναπληρωματικό μέλος Επιτροπής Παραλαβής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 01-01-2008 έως και 31-12-2008: Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών
 • 2005: Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή τακτικού μέλους Ε.Π, σε θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αυτόνομο και αυτοπροσαρμοζόμενο Λογισμικό» του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 25-10-2005: Μέλος Επιτροπής καταμέτρησης και κατανομής των αιθουσών διδασκαλίας του κτιρίου της Σ.Τ.ΕΦ. στα Τμήματά της
 • Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους Ε.Π, σε θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση “Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά” του Τομέα Ηλεκτρονικών Μαθημάτων του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους Ε.Π. σε θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή «Τηλεπικοινωνίες» του Τομέα Ηλεκτρονικών Μαθημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2008: Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων Ε.Τ.Π. Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • Μέλος Εισηγητικής Επιτροπής για την εκλογή μέλους Ε.Π, σε θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση «Μικροκύματα-Επικοινωνίες Υψηλών Συχνοτήτων» του Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Μαθημάτων του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων για τη θέση Ε.Τ.Π. ειδικότητας Ηλεκτρονικού του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους Ε.Π, σε θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότητας Ηλεκτρονικού με εξειδίκευση στις «Κεραίες και Ραδιοζεύξεις» του Β Τομέα Επικοινωνιών και Δικτύων του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
 • Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους Ε.Π. σε θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών με εξειδίκευση στα «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» του Β Τομέα Επικοινωνιών και Δικτύων του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
 • 26-05-2010: Μέλος Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντή Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 23-06-2010: Αναπληρωματικό μέλος Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Προϊσταμένου-Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013: Mέλος Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 2010-2011:Αναβαθμολογητής Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας (Εξεταζόμενο Μάθημα Φυσική)
 • Μέλος Επιτροπής για την Επικαιροποίηση του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • Μέλος Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων σπουδαστών άλλων Τ.Ε.Ι. για μετεγγραφή στο Τμήμα  Ηλεκτρονικής για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011
 • Ακαδημαϊκό Έτος 2011: Πρόεδρος Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμών του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • Μέλος Επιτροπής Τμήματος Ηλεκτρονικής για Αναγνώριση Μαθημάτων μετεγγραφέντος σπουδαστή
 • Μέλος Επιτροπής Κατάρτισης Προγράμματος Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2011-2012
 • Αναπληρωματικό Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για την μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. σε θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά” του Τομέα Γενικών Μαθημάτων του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 09/01/2013: Μέλος Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενενήντα (90) κεντρικών μονάδων επεξεργασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • 08/01/2013:Πρόεδρος Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Προέδρου-Προϊσταμένου του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι. Λαμίας
 • Μέλος επιτροπής για τη σύνταξη κεφαλαίου  ("Πρόγραμμα Σπουδών") της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ηλεκτρονικής
 • Αναπληρωματικό Μέλος Εκλεκτορικού Σώματος για τη Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Ασύρματες Επικοινωνίες με έμφαση στα συστήματα κινητής τηλεφωνίας»
 • Πρόεδρος Επιτροπής Μονιμοποίησης για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπικοινωνίες»
 • Μέλος Επιτροπής Μονιμοποίησης για τη θέση Καθηγητή Εφαρμογών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με εξειδίκευση «Μικροκύματα-Επικοινωνίες Υψηλών Συχνοτήτων»
 • Αναπληρωματικό Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης του κ. Λάμπρου Σαράκη σε θέση Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με εξειδίκευση «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα με Εφαρμογές στις Επικοινωνίες»
 • Αναπληρωματικό Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για τη θέση ΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμ.Ηλεκτρολόγων Μηχανικων Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με γνωστικό αντικείιμενο: «Τεχνολογία και Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών»
 • Πρόεδρος Επιτροπής Αγορών για Υπηρεσίες, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (εγκαταστάσεις του ΤΕΙ στη Λαμία
 • Μέλος Επιτροπής Κατατάξεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
 • Μέλος Επιτροπής Κατάρτισης Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Απόφαση ΓΣ Τμήματος, Πρακτικό 30/8-10-2014)
 • Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έως 31-08-2016
 • Μέλος Επιτροπής για την εκπόνηση-σύνταξη της «Ιδρυματικής Έκθεσης (Αυτοαξιολόγησης Ιδρύματος)» του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
 • Αναπληρωματικό Μέλος Επιτροπής για τη σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για όλες τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
 • Μέλος επιτροπής για την υποβολή καταστάσεων τηλεφωνικών κλήσεων του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
 • Αναπληρωματικό Μέλος Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για τη θέση ΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο: «Ασύρματες επικοινωνίες με έμφαση στα συστήματα Κινητής Τηλεφωνίας»
 • Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων και Επιστημονικών  Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
 • Μέλος Επιτροπής Κατατακτηρίων Εξετάσεων Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
 • Μέλος Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Επιλογής για τη θέση ΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με γνωστικό αντικείμενο: «Laser και οπτικοί ενισχυτές ημιαγωγού και εφαρμογές τους σε τηλεπικοινωνίες και αισθητήρες
 • Οικονομικό Έτος 2016: Μέλος Επιτροπής αγορών για υλικά που αφορούν όλο το Τ.Ε.Ι
 • Μέλος Εφορευτική Επιτροπής για τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
 • Μέλος Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων και Επιστημονικών  Εργαστηριακών Συνεργατών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017