Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  2. » Καναπίτσας Αθανάσιος

Διδασκόμενα Μαθήματα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Μαθήματα Ακαδημαϊκού  Έτους 2015-2016

Χειμερινό Εξάμηνο

Φυσική (Θεωρία)

Ηλεκτρονικές Διατάξεις Φασματοσκοπίας  (Θ+Ε)

Εαρινό Εξάμηνο

Νανοηλεκτρονική (Θεωρία)

Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (Θεωρία)

Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Ηλεκτροτεχνία (Εργαστήριο)