Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  2. » Βελντές Γεώργιος

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale


  • Ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα στα μη γραμμικά μεταϋλικά. Μελέτη διάδοσης σολιτονίων χρησιμοποιώντας το μοντέλο των γραμμών μεταφοράς σε δομές μεταϋλικών στις μικροκυματικές συχνότητες .

  • Διάδοση σολιτονίων στο πλάσμα.

  • Εφαρμογές στη μικροκυματική περιοχή  και ασύρματες τηλεπικοινωνίες.