Είστε εδώ

  1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό
  2. » Τζιάλλας Γρηγόρης

Τεχνικά Έργα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
5/1990 - 2/1991 
Υπεύθυνος έργου, σχεδιασμού και Ανάπτυξης του ISS (Intelligent Statement Scanner), λογισμικού για την ψηφιοποίηση λογιστικών εγγράφων και αναγνώρισης λογιστικών όρων.
 
7/1991-10/1992 
Προγραμματιστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Γενικού Επιτελείο Στρατού. Σχεδίαση εφαρμογών, προγραμματισμός, συντήρηση και διαχείριση της βάσης δεδομένων του Ελληνικού Στρατού.
 
10/1992 - 10/1993 
Συμμετοχή στον συντονισμό, σχεδίαση της βάσης και ανάπτυξη λογισμικού για το “ Σύστημα Τηλεχειρισμού του Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.
 
4/1993 - 8/1993 
Συμμετοχή στην μελέτη και σχεδιασμό του δικτύου του Αλουμινίου της Ελλάδος
 
10/1993 - 2/1994 
Σχεδιασμός και εγκατάσταση τμήματος του δικτύου υπολογιστών  της ΕΣΥΕ
 
2/1994 - 10//95  
Σχεδιασμός  και ανάπτυξη  ιατρικών εφαρμογών λογισμικού για την καταγραφή και ανάλυση κλινικής εικόνας και εργαστηριακών μετρήσεων ασθενών (Νεφρολογικό τμήμα ΠΓΝΑ, Ανοσολογική Εταιρεία Αθηνών, Τμήμα ιστοσυμβατότητας ΠΓΝΑ).
 
2/1994 - 5/1994 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για την Μηχανοργάνωση των Συνεδρίων της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.
 
9/1994 - 12/1994 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού για την Μηχανοργάνωση και αυτοματοποίηση έκδοσης του φυλλαδίου της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.
 
2/1994 - 10/95 
Ολοκληρωμένα συστήματα για την Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και γραφείων (μελέτη, εγκατάσταση, εκπαίδευση και συντήρηση υπολογιστών, δικτύων και, εμπορικού Software).
 
2/1994 - 2/1995 
Ανάπτυξη του προϊόντος ΟRA-Plates για την αυτόματη αναγνώριση και καταγραφή των αριθμών πινακίδων αυτοκινήτων με την χρήση ψηφιακής κάμερας και τεχνικών επεξεργασίας εικόνας.  Το σύστημα έχει ήδη εγκατασταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας για τον έλεγχο των αυτοκινήτων που εισέρχονται και εξέρχονται.
 
1997-2009 
Ανάπτυξη Truck-Loading συστήματος και συντήρηση του για εγκαταστάσεις φόρτωσης βυτίων καυσίμων .
 
2005 - 2009 
Περιβάλλον ανάπτυξης βιομηχανικών εφαρμογών SCADA και εγκατάσταση συστήματος SCADA για τον σταθμό φόρτωσης καυσίμων στους Άγιους Θεόδωρους της AVIN OIL