Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση

Μάθημα Ραντάρ - Ραδιοβοηθήματα - Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα : %2

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Ραντάρ - Παράδοση και εξέταση εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΡΑΝΤΑΡ -  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν πάρει εργασίες στο μάθημα του Ραντάρ-Ραδιοβοηθήματα-Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα να τις παραδόσουν μέχρι Τρίτη 15/1/2019 και ώρα  12.30  στον διδάσκοντα  (Εργαστ.4) σε μορφή . doc  ή σε μορφή pdf και να έχουν έτοιμο ένα αρχείο power point για την εξέταση της εργασίας την Πέμπτη 17/1/2019 το πρωί μετά τι 9 π.μ. στο Ε4.

Ο Διδάσκων

Β. Κώτσος 

Ραντάρ - Θεωρία

ΡΑΝΤΑΡ-ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-ΗΜ.ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

 

Η Θεωρία του  μαθήματος επιλογής Ραντάρ – Ραδιοβοηθήματα – Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα θα γίνεται κάθε Τετάρτη 10-12 π.μ στο Εργαστήριο 4 (Ε4).

Ο Διδάσκων

Β. Κώτσος

Ραντάρ-Παράδοση εργασιών

Ραντάρ-Παράδοση εργασιών

Οι εργασίες που έχουν δοθεί στους σπουδαστές στα πλαίσια του μαθήματος Επιλογής  Ραντάρ-Ραδιοβοηθήματα-Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, πρέπει να παραδοθούν και παρουσιασθούν μέχρι και την Παρασκευή 22/1/2016.

Ο Διδάσκων

Β. Α. Κώτσος

Ραντάρ-Εργασία-Ασκήσεις-Εξετάσεις

Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο.

Radar-εξεταστέα ύλη

ΡΑΝΤΑΡ – ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος για την Α΄ και Β΄ εξεταστική περίοδο είναι οι σελίδες 1-34 των σημειώσεων εκτός από τις ενότητες 1.8, 2.2, 2.3.

Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι αναρτημένες στον Ιστότοπο (site) του Τμήματος.

Απαραίτητη η χρήση επιστημονικού υπολογιστή (calculator) για  τους υπολογισμούς  στις ασκήσεις.

Ο  Διδάσκων

 

Β. Α. Κώτσος

RADAR-Τρόπος Αξιολόγησης μαθήματος

ΡΑΝΤΑΡ – ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

&  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

 

Τρόπος Αξιολόγησης του μαθήματος

 

Το θεωρητικό μάθημα Επιλογής Ραντάρ – Ραδιοβοηθήματα – Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα θα αξιολογείται στο εξής με τον παρακάτω τρόπο :

Α/Α

Διαδικασία /Δραστηριότητα

Ποσοστό Βαθμολόγησης

1

Υπολογιστικές Ασκήσεις (Homework)

10%

2

Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος (project)

30%

3

Τελική Εξέταση

60%

 

Παρατηρήσεις

1)      Οι υπολογιστικές ασκήσεις καθορίζονται και δίνονται από τον διδάσκοντα στους φοιτητές στο τέλος κάθε διάλεξης του μαθήματος. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να τις παραδώσουν στον διδάσκοντα στην επόμενη διάλεξη ώστε να υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης διόρθωσης και σχολιασμού των λαθών τους.

2)      Η εργασία στα πλαίσια του μαθήματος καθορίζεται από τον διδάσκοντα σε συνεργασία με τους φοιτητές και με δυνατότητα επιλογής. Η παρουσίαση και παράδοση της εργασίας στον διδάσκοντα γίνεται από την ομάδα των φοιτητών (2 ή 3 ατόμων) λίγο πριν το τέλος του εξαμήνου και είναι σε μορφή αρχείου (.docή  .ppt).

 

Ο Διδάσκων

 

 

Δρ. Β. Α. Κώτσος

Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

 

Ραντάρ-Εξετάσεις (ΘΕΩΡΙΑ)

 

ΛΑΜΙΑ 13/6/2013

 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                         

 

 

ΡΑΝΤΑΡ-ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

 

 
 

Πληροφορίες για την εξέταση του μαθήματος

στις Εξεταστικές Περιόδους Ακ. Έτους 2012-13

 

 

 

 

 

 1)      Παρακαλούνται οι σπουδαστές που έχουν δηλώσει το μάθημα να προσέλθουν να παραλάβουν τις σημειώσεις της θεωρίας του μαθήματος μέχρι την Παρασκευή 21/6/2013 στο Εργαστήριο 4.

 

2)      Παρακαλούνται οι σπουδαστές που έχουν αναλάβει εργασίες στο μάθημα να τις παραδώσουν στον Καθηγητή του μαθήματος μέχρι την Παρασκευή 21/6/2013 στο Εργαστήριο 4.

 

Η εξεταστέα ύλη είναι αυτή που αναφέρεται στις σημειώσεις του διδάσκοντα εκτός από τις παραγράφους 1.7, 1.8, 2.2, 2.3 και 3.4.

Κατά την εξέταση οι σπουδαστές να έχουν και  επιστημονικό calculator για την επίλυση ασκήσεων.

 

Ο διδάσκων

 

 

 

Β. Κώτσος

Αν. Καθηγητής

Τμ. Ηλεκτρονικής

Περιγραφή - Ραντάρ - Ραδιοβοηθήματα - Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Περιγραφή

Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή - Το σήμα του Ραντάρ - Ανίχνευση σήματος μέσα από τον θόρυβο-Εξίσωση του Ραντάρ - Παλμικά Ραντάρ - Ραντάρ CW με διαμόρφωση FM - Διατάξεις εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων - Τεχνικές συμπίεσης παλμών- Ψηφιακός έλεγχος στα Ραντάρ-Δευτερεύον Ραντάρ SSR-Συστήματα Αεροπλοΐας (DVOR, ILS)-Συστήματα Ραδιοπλοίας LORAN-C-Συστήματα Υπερβολικής Ραδιοπλοϊας DECCA και OMEGA-Δορυφορική Ραδιοναυτιλία (NNSS/TRANSIT και NAYSAT/GPS) –Αρχές Ηλεκτρονικού Πολέμου (Μέτρα, Αντίμετρα, Αντι-αντίμετρα κ.α).

Βασικοί ορισμοί. Πηγές θορύβου. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων παρεμβολών και τήρησης των απαιτήσεων της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC). Οι κανονισμοί της EMC και οι δοκιμές. Η θεωρία της θωράκισης, πρακτικές εφαρμογές. Μετρήσεις πεδίων ακτινοβολίας, παραγωγή πεδίων για δοκιμές EMC. Σχεδιασμός ηλεκτρομαγνητικά συμβατών κυκλωμάτων και συστημάτων.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθεί η έννοια εντοπισμού, παρακολούθησης (συνεχούς) και αναγνώρισης αντικειμένων εφαρμόζοντας βασικές αρχές Ηλεκτρομαγνητισμού και να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις εισαγωγικού περιεχομένου σε θέματα πρακτικής εφαρμογής της Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειώνονται πρώτα σε γενικά θέματα εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων και κατόπιν αναγνώρισης αυτών.
Οι φοιτητές εισάγονται στις τεχνικές (ειδικότερα της Ψηφιακής Τεχνολογίας στα Ραντάρ) που εφαρμόζονται για τον ανωτέρω σκοπό
Αναλύονται μεθοδικά όλες οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό
Κατανόηση των παγκόσμιων μέσων Ηλεκτρονικής Αεροπλοΐας και Ηλεκτρονικής Ραδιοπλοήγησης που χρησιμοποιούνται για εντοπισμό αντικειμένων. Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές αρχές του Ηλεκτρονικού Πολέμου. Τέλος, οι φοιτητές, θα γνωρίσουν το πώς εφαρμόζονται οι βασικές γνώσεις του Ηλεκτρομαγνητισμού σε σύνθετα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα, με σκοπό να εξασφαλίζεται η χωρίς προβλήματα και η αρμονική συνύπαρξη αυτών.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 1. Μικροκυματικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα ΙΙΙ-Ραντάρ και ραδιοβοηθήματα, Μαρκόπουλος Δημήτριος Λεπτομέρειες
 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), Καψάλης Χρήστος Ν.,Τρακάδας Παναγιώτης Θ. Λεπτομέρειες
   

Βιβλιογραφία

 1. “Radar signal processing and adaptive systems”, Nitzberg, R., Artech House, 1999.

 2. “Modern Radar system analysis”, D. Barton, Artech House, 1998.

 3. “Introduction to RADAR Systems”, Second Edition,M. Skolnik, Mc Graw Hill, Inc, New York, 1980.

 4. “Radar Handbook”, Second Edition, M. Skolnik, Mc Graw Hill, Inc, New York, 1990.

 5. “Ραντάρ και Ραδιοναυτιλία ”, Δ. Μαρκοπούλος Εκδόσεις Ίων, 1994.

 6. “Radar Cross Section”, KNOT E. F, Shaffer J.F & Tuley M.T. Artech House, Inc, Second Editon, Oxford, 1992.

 7. “Principles of Military Communication Systems”, D.J. Torrieri, Artech, 1981.

 8. P. A. Chatteton, M. A. Houlden. John Wiley and Sons Ltd, 1992. Ελληνική απόδοση: Εκδόσεις Τζίολα, 2000. ISBN: 960-8050-38-3.

 9. “EMC Compliance. Yearbook”. CD ROM 2001 from Nutwood UK Ltd.

 10. “Μικροκυματικά Τηλεπικοινωνιακα Συστήματα ΙΙΙ – Ραντάρ & Ραδιοβοηθήματα”, Δ. Μαρκόπουλος, Εκδόσεις Ιων, 1994.

 11. “Αρχές Ραντάρ & Ηλεκτρονικού Πολέμου”, Μαλαχίας, Σάγος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2007.