Περιγραφή - Ραντάρ - Ραδιοβοηθήματα - Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από pfreris στις .

Περιγραφή

Εισαγωγή και Ιστορική αναδρομή - Το σήμα του Ραντάρ - Ανίχνευση σήματος μέσα από τον θόρυβο-Εξίσωση του Ραντάρ - Παλμικά Ραντάρ - Ραντάρ CW με διαμόρφωση FM - Διατάξεις εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων - Τεχνικές συμπίεσης παλμών- Ψηφιακός έλεγχος στα Ραντάρ-Δευτερεύον Ραντάρ SSR-Συστήματα Αεροπλοΐας (DVOR, ILS)-Συστήματα Ραδιοπλοίας LORAN-C-Συστήματα Υπερβολικής Ραδιοπλοϊας DECCA και OMEGA-Δορυφορική Ραδιοναυτιλία (NNSS/TRANSIT και NAYSAT/GPS) –Αρχές Ηλεκτρονικού Πολέμου (Μέτρα, Αντίμετρα, Αντι-αντίμετρα κ.α).

Βασικοί ορισμοί. Πηγές θορύβου. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων παρεμβολών και τήρησης των απαιτήσεων της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC). Οι κανονισμοί της EMC και οι δοκιμές. Η θεωρία της θωράκισης, πρακτικές εφαρμογές. Μετρήσεις πεδίων ακτινοβολίας, παραγωγή πεδίων για δοκιμές EMC. Σχεδιασμός ηλεκτρομαγνητικά συμβατών κυκλωμάτων και συστημάτων.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαχθεί η έννοια εντοπισμού, παρακολούθησης (συνεχούς) και αναγνώρισης αντικειμένων εφαρμόζοντας βασικές αρχές Ηλεκτρομαγνητισμού και να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις εισαγωγικού περιεχομένου σε θέματα πρακτικής εφαρμογής της Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειώνονται πρώτα σε γενικά θέματα εντοπισμού και παρακολούθησης στόχων και κατόπιν αναγνώρισης αυτών.
Οι φοιτητές εισάγονται στις τεχνικές (ειδικότερα της Ψηφιακής Τεχνολογίας στα Ραντάρ) που εφαρμόζονται για τον ανωτέρω σκοπό
Αναλύονται μεθοδικά όλες οι διατάξεις που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό
Κατανόηση των παγκόσμιων μέσων Ηλεκτρονικής Αεροπλοΐας και Ηλεκτρονικής Ραδιοπλοήγησης που χρησιμοποιούνται για εντοπισμό αντικειμένων. Οι φοιτητές εισάγονται στις βασικές αρχές του Ηλεκτρονικού Πολέμου. Τέλος, οι φοιτητές, θα γνωρίσουν το πώς εφαρμόζονται οι βασικές γνώσεις του Ηλεκτρομαγνητισμού σε σύνθετα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα, με σκοπό να εξασφαλίζεται η χωρίς προβλήματα και η αρμονική συνύπαρξη αυτών.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 1. Μικροκυματικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα ΙΙΙ-Ραντάρ και ραδιοβοηθήματα, Μαρκόπουλος Δημήτριος Λεπτομέρειες
 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), Καψάλης Χρήστος Ν.,Τρακάδας Παναγιώτης Θ. Λεπτομέρειες
   

Βιβλιογραφία

 1. “Radar signal processing and adaptive systems”, Nitzberg, R., Artech House, 1999.

 2. “Modern Radar system analysis”, D. Barton, Artech House, 1998.

 3. “Introduction to RADAR Systems”, Second Edition,M. Skolnik, Mc Graw Hill, Inc, New York, 1980.

 4. “Radar Handbook”, Second Edition, M. Skolnik, Mc Graw Hill, Inc, New York, 1990.

 5. “Ραντάρ και Ραδιοναυτιλία ”, Δ. Μαρκοπούλος Εκδόσεις Ίων, 1994.

 6. “Radar Cross Section”, KNOT E. F, Shaffer J.F & Tuley M.T. Artech House, Inc, Second Editon, Oxford, 1992.

 7. “Principles of Military Communication Systems”, D.J. Torrieri, Artech, 1981.

 8. P. A. Chatteton, M. A. Houlden. John Wiley and Sons Ltd, 1992. Ελληνική απόδοση: Εκδόσεις Τζίολα, 2000. ISBN: 960-8050-38-3.

 9. “EMC Compliance. Yearbook”. CD ROM 2001 from Nutwood UK Ltd.

 10. “Μικροκυματικά Τηλεπικοινωνιακα Συστήματα ΙΙΙ – Ραντάρ & Ραδιοβοηθήματα”, Δ. Μαρκόπουλος, Εκδόσεις Ιων, 1994.

 11. “Αρχές Ραντάρ & Ηλεκτρονικού Πολέμου”, Μαλαχίας, Σάγος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2007.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: