Διευκρίνηση για το σύστημα "Άτλας"

Υποβλήθηκε από gveldes στις .

 Οι φοιτητές που έχουν βρει από μόνοι τους το φορέα υποδοχής για την πρακτική τους άσκηση, πρέπει να ενημερώνουν το φορέα ώστε να δίνει προσβασιμότητα στη θέση μόνο στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση

Γ.Βελντές

Καθ. Εφαρμογών