Πρακτική άσκηση - Εγγραφή στο σύστημα Άτλας

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από gveldes στις .

1. Οι φοιτητές που θα κάνουν αίτηση για πρακτική άσκηση πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να κάνουν εγγραφή στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών ΑΕΙ  ΑΤΛΑΣ (http://atlas.grnet.gr/) όπου μπορούν να ενημερώνονται και για τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης.

2. Στη βεβαίωση αποδοχής του εργοδότη (που προσκομίζεται από το φοιτητή για την έγκριση της πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης) πρέπει να αναγράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ο κωδικός εγγραφής του φοιτητή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και ο κωδικός θέσης για την οποία θα προσληφθεί ο φοιτητής ( ο φορέας υποδοχής πρέπει να έχει κάνει την αντίστοιχη εγγραφή και να έχει δηλώσει την αντίστοιχη  θέση).

Τα παραπάνω είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ προκειμένου να εγκριθεί η πραγματοποίηση της πρακτικής 'άσκησης του φοιτητή από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε..

 

Ο υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης

Βελντές Γεώργιος