Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα (εργαστήριο)-Ομάδες-Εξέταση