Λογική Σχεδίαση (Ε) - Επαναληπτικό Εργαστήριο - Υποχρεωτική Παρακολούθηση