Είστε εδώ

  1. Γενικά

Προσωπικό

Πρωτεύουσες καρτέλες

Καθηγητές

Ασημάκης Νικόλαος
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πάτρας 

Θεοδώρου Ιωάννης 
Μαθηματικός, Φυσικομαθηματική Σχολή, Πανεπιστημίου Πατρών 
DEA Μαθηματικής Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Paris–VI, Γαλλία 
Διδακτορικό Δίπλωμα (Στατιστική Ανάλυση Ασαφών Δεδομένων), Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών.

Καναπίτσας Αθανάσιος 
Φυσικός, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ 
Μεταπτυχιακές Σπουδές, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
Διδακτορικό Δίπλωμα ΕΜΠ 

Κοντογεώργος Αθανάσιος 
Φυσικός, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Ηλεκτρονικής – Ραδιοηλεκτρολογίας), Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Διδακτορικό Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Φυσικός, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Ηλεκτρονικής – Ραδιοηλεκτρολογίας), Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διδακτορικό Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών 
 
Κώτσος Βασίλειος
Φυσικός, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Ηλεκτρονικής – Ραδιοηλεκτρολογίας), Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Τσώνος Χρήστος 
Φυσικός, Τμήμα Φυσικής Α.Π.Θ. 
Μεταπτυχιακές Σπουδές, Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
Διδακτορικό Δίπλωμα Ε.Μ.Π.
 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Βαρζάκας Παναγιώτης
Φυσικός, Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ
Μεταπτυχιακό δίπλωμα (Ηλεκτρονικής - Ραδιοηλεκτρολογίας), Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τζιάλλας Γρηγόρης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ. 
M.Phil, Department of Electrical Engineering, University of Bradford, UK 
PhD in Computation, Department of Computation, UMIST, UK
 

Επίκουροι Καθηγητές

Φυσικός, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (DEA), Πανεπιστήμιο Λιμόζ
Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστημίου Λιμόζ 
 

Καθηγητές Εφαρμογών

Βελντες Γεώργιος
Φυσικός, Τμημα Φυσικής Πανεπιστημίου Αθήνας
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Ηλεκτρονικής - Ραδιοηλεκτρολογίας), 
Διδακτορικό Δίπλωμα, Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
 

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό

Σαγιάς Κωνσταντίνος 
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος ΠΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ 

Λυκοτσέτας Αχιλλέας 
Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε.
 
 

Δοικητικό Προσωπικό

Κιούση Φωτεινή, Προϊσταμένη Γραμματείας
 
Κοκκίνου Αγλαΐα, Διοικητική υπάλληλος