Σχεδίαση και Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων - Ανακοίνωση