Λογική Σχεδίαση - Ομάδες Εργαστηρίου Εβδομάδα 7-11 / 10