Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Υποβλήθηκε από gveldes στις .

Νοσοκομείο Αθηνών ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας


Πληροφορίες
κ. Δ. Λιάκος
e-mail:d.liakos@pammakaristos-hosp.gr
Τηλ.:2132042255