Θέση Πρακτικής Άσκησης - Θεσσαλονίκη

Υποβλήθηκε από gveldes στις .
Αριθμός θέσεων: Μία  (1)
 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, Νέα Ευκαρπία
Πληροφορίες  στο Τμήμα Εκπαίδευσης
Τηλ: 2313323686 - 2313323909