Λογική Σχεδίαση (Εργαστήριο) - επί πτυχίω σπουδαστές - ομάδες εξέτασης