Εισαγωγή στα Συστήματα Επικοινωνιών - Καθυστερημένη έναρξη μαθήματος