Ηλεκτρονικές & Ηλεκτρικές μετρήσεις

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από pfreris στις .

Περιγραφή

Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά στοιχεία. Μονάδες μέτρησης. Σφάλματα μετρήσεων. Μέτρηση τάσης, έντασης ρεύματος και αντίστασης. Γέφυρες dc και ac. Μέτρηση σύνθετης αντίστασης. Μέτρηση χωρητικότητας και αυτεπαγωγής. Μετρήσεις μη ηλεκτρικών μεγεθών. Διαταραχές και θόρυβος στα συστήματα μέτρησης. Ενισχυτές μέτρησης. Επεξεργασία σημάτων μέτρησης. Γεννήτριες σημάτων. Μετατροπείς A/D. Μετατροπείς D/A. Κυκλώματα δειγματοληψίας, συγκράτησης και πολυπλεξίας. Συστήματα απόκτησης και επεξεργασίας σημάτων μέτρησης. Εικονικά συστήματα μέτρησης.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τη διαδικασία των μετρήσεων τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης.

Στόχος του μαθήματος είναι να είναι σε θέση οι φοιτητές να αναλύουν αλλά και να σχεδιάζουν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν τη συλλογή ηλεκτρικών σημάτων, την προσαρμογή τους, την αποθορυβοποίησή τους, την ενίσχυσή τους και τη μετατροπή τους σε ψηφιακά σήματα για την επεξεργασία τους μέσω Η/Υ.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

  1. Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ψωμιάδης Δημήτριος Λεπτομέρειες
  2. Ηλεκτρονική, Rizzoni Giorgio Λεπτομέρειες
  3. Ηλεκτρονικά συστήματα μετρήσεων, Lang Tran Tien Λεπτομέρειες
     

Βιβλιογραφία

1.     LangTranTien, Ηλεκτρονικά Συστήματα Μετρήσεων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

2.     G. Rizzoni, Ανάλυση Κυκλωμάτων και Σημάτων, Τόμος 2, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005.

3.     Ν. Θεοδώρου, Ηλεκτρικές μετρήσεις, Τεύχος ΙΙ: Ηλεκτρονικές και ψηφιακές μετρήσεις, Εκδόσεις Συμμετρία, 2000.

4.     Β. Μπιτζιώνη, Ηλεκτρικές μετρήσεις Θεωρία & Εφαρμογή, Εκδόσεις Τζιόλα. 2000.

5.     Δ. Ψωμιάδης, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Εκδόσεις: Μ. Παρίκου & ΣΙΑ ΕΠΕ, 1993.

6.     Klaassen B. Klaas, Electronic measurements and instrumentation, University press, Cambridge, 1996.

7.     Ροβέρτος Κινγκ, Συστήματα μετρήσεων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2001.

8.     Robert B. Northrop,Introduction to Instrumentation and Measurements, CRC Press Inc, 1997.

9.     Slawomir Tumansli, Principles of Electrical Measurements, Taylor & Francis Group, 2006.

10.   Κ. Καλοβρέκτης, Ηλεκτρονικά Συστήματα Μετρήσεων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2013.

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: