Νέα Ανακοίνωση-ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θεωρία και Εργαστήριο)

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από pvarzakas στις .

Καλημέρα

Αν δεν μπορέσετε να συνδεθείτε με τους κωδικούς που έχω ήδη αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μου, τότε χρησιμοποιήστε τα επόμενα Links:

Για το Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Ε) το:

https://teams.microsoft.com/l/team/19:de9523fc7940479abf43db66663c2dab@thread.tacv2/conversations?groupId=412d1c1c-4781-4c01-b032-e8f8666c5363&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

και για τη Θεωρία ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΘΕΩΡΙΑ) το:

https://teams.microsoft.com/l/team/19:43cd91142efd417cbb04021f3705903c@thread.tacv2/conversations?groupId=ab4b33a9-03fb-4302-82dc-35621a39b26f&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295

 

Δρ.Βαρζάκας Παναγιώτης, Μέλος ΔΕΠ, Καθηγητής Αβαθμίδας.

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: