Είστε εδώ

  1. Φοιτητικά

Εργαστηριακό μέρος μαθημάτων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Σχετικά με τη λειτουργία του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων

Ο φοιτητής που έχει παρακολουθήσει το εργαστηριακό μέρος μαθήματος, μία φορά, με την προϋπόθεση ότι το έχει δηλώσει σε προηγούμενο εξάμηνο σπουδών,
έχει συμπληρώσει όλες τις παρουσίες καθ' όλη τη διάρκεια του Εξαμήνου και έχει απορριφθεί στην αξιολόγηση,  δεν το παρακολουθεί για δεύτερη φορά, αλλά συμμετέχει μόνο στη διαδικασία αξιολόγησης.

 

(Απόφαση Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. Λαμίας 15/09/2011)