Πρόγραμμα εξεταστικής εργ. εαρ. εξ. του ακαδ.ετους 2019-20