Λογική Σχεδίαση - Εργαστήριο: Έναρξη μαθημάτων

Υποβλήθηκε από nicholas στις .

Οι σπουδαστές των εργαστηριακών ομάδων  του μαθήματος "Λογική Σχεδίαση - Εργαστήριο" της Παρασκευής να προσέλθουν τις ημέρες και ώρες που έχουν εγγραφεί  (Δευτέρα 2-6 και Τρίτη 2-6).

 

Εκ του Εργαστηρίου

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: