Σχετικά με το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018-2019