Σχετικά με την έναρξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών/τριων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

Υποβλήθηκε από grammateia στις .

                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Οι φοιτητές/τριες  του προγράμματος σπουδών του Τμήματος  Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

που μπορούν  να κάνουν πρακτική άσκηση  θα πρέπει να καταθέτουν τα απαιτούμενα  έγγραφα

 στην γραμμματεία τους  μέχρι στις 10 κάθε μήνα.

                                 

                                                   Από την γραμμματεία  

                                                   Λαμία, 29-03-2019