ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ