Ανάρτηση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ΕΕΣ για το ακαδ.έτος 2018-19

Υποβλήθηκε από grammateia στις .
 

    Λαμία, 12-09-2018          

    Αριθμ. Πρωτ.:1080

 

                                                                                 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ    ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

Σήμερα την  12-09-2018  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00΄. η παρακάτω υπογράφουσα ανάρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας την Εισήγηση της Επιτροπής αρμόδιας για την αξιολόγηση των υποψηφίων για πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

 

                                                                                                        Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 ΤΜΗΜΑΤΟΣ    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

 

 

                                                                                                                         ΚΙΟΥΣΗ  ΦΩΤΕΙΝΗ