ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ -ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Υποβλήθηκε από ksagias στις .

Τα επαναληπτικά μαθήματα του εργαστηριακού μαθήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ θα γίνουν ημέρα Δευτέρα 5-6-2018 και ώρες 10-12, 12-14, 14-16 και ημέρα Τρίτη 6-6-2018 και ώρες 12-14, 14-16. Οι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  θα γίνουν ημέρα Δευτέρα 11-6-2018 και Τρίτη 12-6-2018 στίς αντίστοιχες ώρες των εργαστηρίων. Θα τοιχοκοληθεί ονομαστική κατάσταση με τις εργαστηριακές ομάδες εξέτασης στον πίνακα ανακοινώσεων έξωθεν του Εργαστηρίου 4.

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: