Είστε εδώ

  1. Έρευνα
  2. » Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής - Φωτονικής

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής- Φωτονικής (Electronics and Photonics Laboratory)

Αντικείμενο έρευνας του εργαστηρίου είναι η  μελέτη φαινομένων και η ανάπτυξη εφαρμογών που εντάσσονται στο σύγχρονο ευρύ πεδίο της Ηλεκτρονικής και της Φωτονικής καθώς και σε σχετκά θέματα της Εφαρμοσμένης Φυσικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε θέματα υψηλών συχνοτήτων, μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων πηγών λέιζερ, αισθητήρων, οπτικών κυματοδηγών και συστημάτων εικόνας.