Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα -Εργαστήριο-Παλαιοί φοιτητές