Προκήρυξη απασχόλησης πέντε (5) φοιτητών στα εργαστήρια του Τμήματος