ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Υποβλήθηκε από gveldes στις .

H ενημέρωση των φοιτητών για θέματα ασφάλειας εργασίας ( και όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την ΠΑ) θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου. Τις επόμενες ημέρες θα βγει η σχετική ανακοίνωση που θα ορίζει την ακριβή ημέρα και ώρα της ενημέρωσης. 

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Οι ενημερωτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται δύο φορές στη διάρκεια του Ακ. Έτους. Η μία στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και η δεύτερη στο τέλος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου.

2. Σύμφωνα με το νέο κανονισμό πρακτικής άσκησης 

(βλ. Φοιτητικά->Πρακτική Άσκηση) , η  παρουσία των φοιτητών  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, δε θα μπορούν να υποβάλλουν το Έντυπο 3

(υπεύθυνη δήλωση) για την αίτηση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης, όταν θεμελιώσουν δικαίωμα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης και βρεθεί 

φορέας απασχόλησης.

3. Οι φοιτητές που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πραγματοποίησης ΠΑ (ή θα το αποκτήσουν στο τέλος της εξεταστικής Σεπτεμβρίου), σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την πρακτική τους την περίοδο Οκτωβρίου 2016- Μαρτίου 2017, και δεν έχουν έρθει σε προηγούμενες ενημερωτικές συναντήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε να παραβρεθούν στην συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 .

4. Την ενημέρωση μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος φοιτητής το επιθυμεί. Πραγματοποιείται εγγραφή των φοιτητών που παρακολουθούν τις εκάστοτε ενημερώσεις. Κατά συνέπεια, την ενημέρωση μπορούν να την παρακολουθήσουν και οι  φοιτητές που θα κάνουν ΠΑ σε επόμενες περιόδους, χωρίς να χρειαστεί να την επαναλάβουν 

 

Ο υπεύθυνος της ΠΑ

Δρ. Γ. Βελντές