ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Δυνατότητα εκπόνησης εργασίας

Υποβλήθηκε από dlampakis στις .

Για το μάθημα "ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης Εργασίας, η οποία θα αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού (τελικού) βαθμού.

                                                                                                                                     Ο Διδάσκων,

                                                                                                                                      Δ. Λαμπάκης 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: