Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (Θ) - Ύλη (επί πτυχίω)

Υποβλήθηκε από cpapadimitropoulos στις .

Οι διδακτικές σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες εδώ.

Η ύλη περιλαμβάνει τα κάτωθι:

1. Όλο (DigitalTelecom-1)
2. Μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (DigitalTelecom-2) (Εκτός: Ενεργός θερμοκρασία θορύβου, εικόνα θορύβου  όρυβος (σελ. 31-36)
3. Όλο (DigitalTelecom-3)
4. Όλο (DigitalTelecom-4)
5. Όλο (DigitalTelecom-5)
6. Διαγράμματα οφθαλμού, Συστήματα ψηφιακής διαμόρφωσης φέροντος (DigitalTelecom-6) (Εκτός:  Συνακρόαση (σελ. 8-10)
7. Όλο (DigitalTelecom-7)
8. Όλο (DigitalTelecom-8)
9. Όλο (DigitalTelecom-9)
10. Όλο (DigitalTelecom-10)
11. Όλο (DigitalTelecom-11)

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα του Τμήματος.
Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται στην προσκόμιση στοιχείων ταυτοπροσωπίας (πχ. φοιτητικό πάσο, ταυτότητα) κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Την Παρασκευή (26/2) θα βρίσκομαι στην Αίθουσα 6 για ερωτήσεις/απορίες.

Καλή επιτυχία
Χρ. Παπαδημητρόπουλος (cpapadimitropoulos@teilam.gr)

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: