Δίκτυα- Μικροεπεξεργαστές Εργαστήριο

Υποβλήθηκε από eichristopoulou στις .

Στο e-class υπάρχει η περιγραφή της εργασίας του μαθήματος.

Στο e-mail: eichristopoulou@teilam.gr να δηλώσετε:

1. Την ομάδα σας (αρκεί να στείλει ένα μέλος κάθε ομάδας για όλους).

2. Το θέμα σας.

3. Τα περιεχόμενα της εργασίας.

Σημείωση: Οι ομάδες, το θέμα και τα περιεχόμενα να σταλούν το αργότερο μέχρι 08/01/2016. 

Καλή συνέχεια,

Ε. Χριστοπούλου

 

 

Τύπος Άρθρου: