Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Υποβλήθηκε από gtsonos στις .

Στην Τηλεκπαίδευση του Τμήματος στο πεδίο "Έγγραφα" του μαθήματος έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία. Το πρώτο αφορά το πλάνο των διαλέξεων και το προτεινόμενο σύγγραμα για το μάθημα. Στο δεύτερο παρουσιάζονται τα προτεινόμενα θέματα για εργασίες. Παρακαλούνται οι Σπουδαστές που δήλωσαν το μάθημα να ενημερωθούν σχετικά με αυτά.

 

Ο Διδάσκων

Γεώργιος Τσώνος

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: