θεωρία πληροφορίας και κωδικοποίηση δεδομένων (ε)-αποτελέσματα εργαστηρίου