Μαθηματικά ΙΙΙ (Ε)-Εξετάσεις: Δευτέρα 12 και Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 (Ν.Πετρόπουλος)

Υποβλήθηκε από nicholas στις .

Οι εξετάσεις στα Μαθηματικά ΙΙΙ - Εργαστήριο για όσους παρακολουθούσαν το μάθημα Δευτέρα 10-12 και 12-14 καθώς και Τρίτη 12-14 θα γίνουν την Δευτέρα 12 και Τρίτη 13  Ιανουαρίου 2015 στο Εργαστήριο ΥΚ1 στο κτήριο της Βιβλιοθήκης και τις αντίστοιχες ώρες  που παρακολουθούσατε το μάθημα.

Οι εξετάσεις θα γίνουν σε δεκαμελείς ομάδες και θα είναι διάρκειας μιας ώρας περίπου. Εξεταστέα ύλη είναι οι ασκήσεις 1-8. Επιτρέπεται να έχετε μαζί σας και συμβουλεύεστε  τις σημειώσεις εργαστηρίου καθώς και όποιο άλλο βοήθημα κρίνετε απαραίτητο. 

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες του μαθήματος στο eclass: http://eclass.teiste.gr/courses/ELN103/

                                                                                          Ν. Πετρόπουλος

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: