Λογική Σχεδίαση Θεωρία: Επαναληπτικό μάθημα Πέμπτη 15/1 10-11