Πρακτική άσκηση στην Πρινιωτάκης ΑΕΒΕ

Υποβλήθηκε από bkotsos στις .

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε

(Ηλεκτρονικά-Τηλεπικοινωνιακά-Ιατρικά Μηχανήματα)

 

Διεύθυνση:   Μανωλιάσας  17 περιοχή  ΚΑΡΑΒΕΛ,   AΘΗΝΑ

 

Πληροφορίες

κ. Κατερίνα Πρινιωτάκη

Τηλ.2107220146

info@priniotakis.gr