Κατακτήριες εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2014-2015

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Υποβλήθηκε από grammateia στις .

                                 Κατακτήριες εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2014-2015

 H επιλογή  των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις της αριθμ. Φ2/121871/Β3 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ αριθμ. 1517/03-11-05 τ. Β’), του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/17-10-2005 τ. Α’) και του Ν. 4186/2013 ΦΕΚ 193/17-09-2013 τ. Α’) και την αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ  αριθμ.3185/16-12-2013 τ. Β΄ ), για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα εξής μαθήματα:

- «Φυσική»,

-«Μαθηματικά Ι» και

-«Ηλεκτρικά Κυκλώματα- Ηλεκτροτεχνία».

 Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. από  03-11-2014 έως και 15/11/2014 .

   Απαραίτητα δικαιολογητικά :

-         Αίτηση

-         Aντίγραφο πτυχίου

 Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2014-2015 θα πραγματοποιηθούν  την  Πέμπτη 4-12-2014.

Οι κατατάξεις  πτυχιούχων για το ακαδ. έτος  2014-2015 θα γίνουν με εξετάσεις  στα  παρακάτω μαθήματα και ύλη:

ΦΥΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

  Η ύλη των παραπάνω εξεταζόμενων μαθημάτων  θα είναι η ύλη των μαθημάτων όπως περιγράφεται στο περίγραμμα σπουδών του Τμήματος και η οποία έχει ως εξής:

 

Φυσική

Πρότυπα, μονάδες, μεγέθη, μετρήσεις, διανύσματα, κινηματική υλικού σημείου, δυναμική υλικού σημείου, δύναμη, ορμή, ώθηση, ενέργεια, ισχύς, αρχές διατήρησης (ενέργειας, ορμής), μηχανική στερεού σώματος, περιστροφική κίνηση, δυναμική της περιστροφικής κίνησης, ταλαντώσεις, κύματα, ρευστά, θερμοδυναμική, σύγχρονη φυσική: κβαντική μηχανική, δομή της ύλης, σχετικότητα, κοσμολογία, τεχνολογική φυσική.

Βιβλιογραφία

1. “Πανεπιστημιακή Φυσική”, H.Young, τόμος Α’, Εκδόσεις Παπαζήση, 1994.

2. “ΦΥΣΙΚΗ” H. Ohanian, τόμος Α’, μετάφραση Α. Φίλιππα, Εκδόσεις Συμμετρία, 2005.

3. “Physics for Technology”, D. Nichols, Pearson education, 2002.

4. “ΘεμελιώδηςΠανεπιστημιακήΦυσική”, M. Alonso, E.Finn, Addison Wesley, 1981.

5. “Πανεπιστημιακή Φυσική, Παν. Berkeley-Μηχανική”, C. Kittel, Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ, 1998.

6. “Physics for scientists and engineers”, R. Serway, ΕκδόσειςΚορφιάτη, 2003.

7. “Physics for Technology”, D. Nichols, Pearson education, 2002.

8. “Fundamentals of Physics”, D. Halliday, Wiley, 2004.

9. “Διαλέξεις στη Φυσική”, Α. Καναπίτσας, Σπ. Ρούλης, Τμ. Ηλεκτρονικής, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 2006.

 

Μαθηματικά Ι

Στοιχεία βασικών συναρτήσεων μιας ανεξάρτητης μεταβλητής (πολυωνυμικές, ρητές, εκθετικές-τριγωνομετρικές-υπερβολικές και οι αντίστροφές τους),

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός συναρτήσεων μιας ανεξάρτητης μεταβλητής (παράγωγοι-διαφορικά-μελέτη συναρτήσεων, αόριστα-ορισμένα ολοκληρώματα, μέθοδοι ολοκλήρωσης-ανάλυση ρητών συναρτήσεων σε απλά κλάσματα, εφαρμογές-μήκος τόξου καμπύλης-εμβαδά),

Γενικευμένα Ολοκληρώματα (α’ είδους),

Στοιχεία Σειρών (κριτήρια σύγκλισης, δυναμοσειρές Taylor-MacLaurin),

Μιγαδικοί Αριθμοί (πράξεις-μορφές-ρίζες μιγαδικών, τύποι Euler),

Στοιχεία Διανυσματικής Άλγεβρας και Αναλυτικής Γεωμετρίας (πράξεις-γινόμενα διανυσμάτων-εφαρμογές, ευθεία-κύκλος-παραβολή-υπερβολή-έλλειψη-επίπεδο-σφαίρα),

Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας και Θεωρίας Πινάκων (πράξεις πινάκων, ορίζουσες, ιδιοτιμές-ιδιοδιανύσματα, γραμμικά συστήματα),

Στοιχεία Αριθμητικής Ανάλυσης (αριθμητική λύση εξισώσεων-παραγώγισης-ολοκλήρωσης, μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων).

Βιβλιογραφία

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, Τόμοι Α΄ και Β΄ (Διαφορικός-Ολοκληρωτικός Λογισμός & Άλγεβρα), Δ. Δημητρακούδης, Ι. Θεοδώρου, Π. Κικίλιας, Δ. Τσουκαλάς και άλλοι, Εκδόσεις ΔΗΡΟΣ, Αθήνα 2001.

2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Π. Κικίλιας, Μ. Λαμπίρης, Α. Πετράκης, Εκδόσεις ΔΗΡΟΣ, Αθήνα 2001.

3. ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Murray Spiegel, McGraw-Hill, New York, Σειρά SCHAUM’S (ΕΣΠΙ, Μετάφραση Ιωάννης Σχοινάς), Αθήνα.

4. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, McGraw-Hill, New York, Σειρά SCHAUM’S (ΕΣΠΙ, Μετάφραση Σωτήριος Περσίδης), Αθήνα.

5. ENGINEERING MATHEMATICS, Mary Attenborough, McGraw-Hill, (UK) 1998.

6. ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS, Erwin Kreyszig, JOHN WILEY & SONS, New York 1998.

 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα - Ηλεκτροτεχνία

Ορισμοί και βασικά μεγέθη. Ηλεκτρικό κύκλωμα και στοιχεία κυκλώματος. Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος με αντιστάτες. Νόμοι Kirchhoff. Εναλλασσόμενο ρεύμα. Κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος. Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων: μέθοδος βρόχων, μέθοδος κόμβων. Ισοδύναμα κυκλώματα Thevenin και Norton. Θεωρήματα κυκλωμάτων: μέγιστης μεταφοράς ισχύος, επαλληλίας, αμοιβαιότητας, Millman. Ισχύς και τρίγωνο ισχύος. Απώλειες σε γραμμές μεταφοράς. Συντονισμός. Κυκλώματα συντονισμού. Μεταβατικά φαινόμενα σε κυκλώματα συνεχούς και σε κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος. Αμοιβαία επαγωγή. Μαγνητικά κυκλώματα. Μαγνητικά υλικά. Μετασχηματιστές. Φίλτρα με παθητικά στοιχεία. Τριφασικά δίκτυα.

 

Βιβλιογραφία

1. Ν. Μάργαρης, Ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, Τόμος Α&Β, Εκδόσεις Τζιόλα, 2000.

2. Ν. Παπαμάρκος, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Τόμος ΑΒ, Αυτοέκδοση, 2011.

3. Ν. Κολλιόπουλος, Εισαγωγή στα Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εκδόσεις: Μ. Παρίκου & ΣΙΑ ΕΠΕ, 2012.

4. Γ. Χατζαράκης, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Τόμος Α&Β, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.

5. J.A. Edminister, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, EΕΣΠΙ Εκδοτική, 1980.

6. C. Alexander, M. Sadiku, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.

7. G. Rizzoni, Ανάλυση Κυκλωμάτων και Σημάτων, Τόμος 1, Εκδόσεις Παπαζήση, 2005.

8. J. O. Bird,Electrical circuit theory and technology, Oxford, 2010.

 

   Τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΑΘΗΜΑ

Πέμπτη  04-012-14

12.00-14.00

Αιθ. 11

ΦΥΣΙΚΗ

Πέμπτη  04-012-14

12.00-14.00

Αιθ. 11

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Πέμπτη  04-012-14

12.00-14.00

Αιθ. 11

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ-

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

 

 

   ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ