Είστε εδώ

 1. Τηλεκπαίδευση

Μάθημα Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς : %2

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Εγγραφές - έναρξη των μαθημάτων Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές Προγραμματισμού

Η εγγραφή στο εργαστήριο Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι και 10/9/2021. Για την εγγραφή σας αρκεί να κάνετε εγγραφή  στο eclas στο εργαστήριο στο μάθημα Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές (Ε). Το εργαστήριο αυτό θα διεξαχθεί για τελευταία φορά, οπότε, όσοι δεν έχετε εξετασθεί στο εργαστήριο θα πρέπει να το παρακολοθήσετε υποχρεωτικά αυτό το εξάμηνο.

Οι θεωρίες και τα εργαστήρια των μαθημάτων  Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές Προγραμματισμού θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στο εργαστήριο.

Σημειώνεται ότι για το τρέχον εξάμηνο θα πρέπει να επανεγγραφείτε στα μαθήματα Δίκτυα Η/Υ - Μικροεπεξεργαστές και Εφαρμογές Προγραμματισμού του eclass γιατί όλοι οι παλαιότεροι χρήστες έχουν διαγραφεί.

 

Δίκτυα Η/Υ -Μικροεπεξεργαστές / Εφαρμογές Προγραμματισμού: Τηλεκπαίδευση
Τα μαθήματα:
 • Δίκτυα Η/Υ -Μικροεπεξεργαστές Ι Θεωρία (κωδικός MS-Teams 92n90vi)
 • Δίκτυα Η/Υ -Μικροεπεξεργαστές Ι Εργαστήριο (κωδικός MS-Teams 9sldalp)
 • Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς (κωδικός MS-Teams 8e37nk7)
θα διδάσκονται από την Τρίτη 6/10/2020  μέσω της πλατφόρμας MS-TEAMS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 
Τα μαθήματα θα διδάσκονται τις ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα και η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι υποχρεωτική (με παρουσίες).
 
Η εγγραφή στο εργαστήριο θα γίνει την Τρίτη 6/10/2020 στις 6:00 πρίν το μάθημα της θεωρίας
Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς - 10/10/2019

Το μάθημα Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς για την τρέχουσα εβδομάδα θα γίνει την Τετάρτη 9/10/2019 στις 6 μμ.

Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς

Το μάθημα Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς για την τρέχουσα εβδομάδα θα γίνει την Τετάρτη στις 1 μμ.

2η Συνάντηση Ομάδας Προγραμματισμού

Την Τετάρτη 6-11-2013 και ώρα 3:45 μμ στο Εργαστήριο 2 θα γίνει η δεύτερη συνάντηση της ομάδας Προγραμματισμού. 

Στην συνάντηση αυτή θα δοθούν πληροφορίες και θα συζητηθούν αναλυτικά οι παρακάτω εφαρμογές:

 • Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών  Αυτοματισμού
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη  λειτουργίας λογισμικού ELearning
 • Βάσεις Οπτικοακουστικού υλικού 

 

Προγραμματισμός Διαλέξεων

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

1

Εισαγωγή στις εφαρμογές προγραμματισμού και αυτοματισμού για ηλεκτρονικούς

 

2

Σειριακά πρωτόκολλα επικοινωνίας με περιφερειακές συσκευές.

 

3

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας RS-232. Χρήση της κλάσης αντικειμένων  SerialPortγια την επικοινωνία και ανάπτυξη εφαρμογής σειριακής επικοινωνίας.

 

4

Τα πρωτόκολλα επικοινωνιών UDPκαι TCPγια την επικοινωνία με περιφερειακές συσκευές και συστήματα αυτοματισμού

 

5

Το πρωτόκολλο MODBUSγια την αποστολή και λήψη δεδομένων σε εφαρμογές αυτοματισμού.

 

6

Ανάπτυξη εφαρμογών ModbusMasterκαι ModbusSlaveμε την VisualBasic

 

7

Το πρωτόκολλο OPC για την μεταφορά και λήψη δεδομένων από περιφερειακές συσκευές, PLCκαι συστήματα αυτοματισμού

 

8

Χρήση OPCServerκαι ανάπτυξη OPCClient με την χρήση της VisualBasic

 

9

Χρήση βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση δεδομένων εφαρμογών αυτοματισμού

 

10

Χρήση του EntityFrameworkγια την διασύνδεση με βάσεις δεδομένων και την ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού με την VisualBasic

 

11

Ανάπτυξη διεπαφής χρήστη για εφαρμογές αυτοματισμού με την χρήση της VisualBasic

 

12

Εισαγωγή στα συστήματα SCADA.

 

13

ΟpensourceSCADAσυστήματα, παραμετροποίηση τους και ανάπτυξη εφαρμογών με την VisualBasic

 

 
Συνάντηση ομάδας Προγραμματισμού

Την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου στις 15:30 στο χώρο του εργαστήριου Προγραμματισμού θα γίνει συνάντηση της ομάδας Προγραμματισμού.

Εφαρμογές Προγραμματισμού για Ηλεκτρονικούς

Περιγραφή

Ανάπτυξη προγραμματιστικών εφαρμογών ανταλλαγής δεδομένων και μετρήσεων μέσω σειριακής επικοινωνίας (RS-232, RS-422, RS-485) ή δικτύου TCP/IP. Πρωτόκολλα επικοινωνιών με συσκευές μετρήσεων και ελεγκτές. Διασύνδεση και επικοινωνία με προγραμματιζόμενους ελεγκτές και συστήματα βιομηχανικού ελέγχου. Ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού εγκαταστάσεων. Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων SCADA.

 

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρονικής τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμματιστικών εφαρμογών μετρήσεων, επικοινωνιών και βιομηχανικού αυτοματισμού.

 

Συγγράμματα που μπορούν να αποκτηθούν μέσω της υπηρεσίας "Εύδοξος"

 1. Visual Basic, Τζιάλλας Γρηγόρης Λεπτομέρειες
 2. Visual Basic 2010 Προγραμματισμός 6η Έκδοση , Paul Deitel, Harvey Deitel Λεπτομέρειες
   

Βιβλιογραφία

 1. “Πληροφορικός έλεγχος”, King, Robert – Eric, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.

 2. “Practical Modern SCADA Protocols”, Gordon, Clarke, Deon, Reynders, Elsevier Science & Technology.

 3. “Practical SCADA for Industry”, David, Bailey, Edwin, Wright, Elsevier Science & Technology.

 4. “Practical Industrial Data Networks”, Steve, Mackay, Edwin, Wright, Deon, Reynders, Elsevier Science & Technology.

 5. “Visual Basic Programmer's Guide to Serial Communications”, Grier, Richard, Mabry Software Inc  

 6. Vincent Himpe, "Visual Basic for Electronics Engineering Applications. Second Edition"

 7. Todd Herman, Allen Jones, Matthew MacDonald, Rakesh Rajan, "Visual Basic 2008 Recipes: A Problem-Solution Approach", Apress, ISBN 13: 978-1-59059-970-9