Γραμμές Μετάδοσης (Θεωρία) - Ύλη

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by cpapadimitropoulos on

Η εξέταση του εαρινού μαθήματος «Γραμμές Μετάδοσης (Θ)» θα πραγματοποιηθεί με κλειστές σημειώσεις και σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου του Τμήματος (Τρίτη, 4/2/2014, 18-20). Επιτρέπεται μόνο η χρήση υπολογιστικής μηχανής, διαβήτη και χάρακα.

Όλοι οι σπουδαστές υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τα κατάλληλα στοιχεία ταυτοπροσωπίας (πχ. φοιτητικό πάσο ή αστυνομική ταυτότητα).

 

Η εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθη

  1. Διάδοση παλμών και αρμονικών σημάτων σε γραμμή μετάδοσης

  2. Χαρακτηριστικά γραμμών μετάδοσης. Ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα (R,L,G,C). Επιδερμικό φαινόμενο.

  3. Αντίσταση εισόδου γραμμής (ανοικτή/βραχυκυκλωμένη). Συντελεστές ανάκλασης (ρ) και λόγου στασίμου κύματος (S),  μέγιστα τάσης/ρεύματος κτλ.

  4. Χάρτης Smith. Υπολογισμός χαρακτηριστικών μεγεθών (Zin,ρ,S,dmin,dmax)

  5. Προσαρμογή αντιστάσεων (μετασχηματιστής λ/4, βραχυκυκλωμένο στέλεχος κτλ.)


Οι σημειώσεις του μαθήματος είναι αναρτημένες στο e-class (Γραμμές Μετάδοσης, ELN119) στο φάκελο Έγγραφα.


 

Καλή επιτυχία
 

Δρ. Χρ. Παπαδημητρόπουλος

(cpapadimitropoulos@teilam.gr)

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: