Μαθηματικά Ι: Εξετάσεις Τρίτη 21 Ιανουαρίου - Εξεταστέα ύλη

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by nicholas on

Οι εξετάσεις στο μάθημα "Μαθηματικά Ι" θα γίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων την

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014.

Η εξεταστέα ύλη θα είναι τα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV από τις σημειώσεις του μαθήματος, δηλαδή Παράγωγοι, Ολοκληρώματα και Μιγαδικοί αριθμοί. Μπορείτε να έχετε μαζί σας και να συμβουλεύεστε τις σημειώσεις του μαθήματος καθώς και όποιο άλλο σύγγραμμα κρίνετε απαραίτητο.

Στις ιστοσελίδες eclass του μαθήματος: http://eclass2.teilam.gr/courses/ELN144/index.php και στο πεδίο "Έγγραφα", μπορείτε να βρείτε τα θέματα που δόθηκαν στην εξέταση προόδου που έγινε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013.

                                               Νικόλαος Πετρόπουλος

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: