Προγραμματισμός Διαλέξεων

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by tziallas on

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

1

Εισαγωγή στις εφαρμογές προγραμματισμού και αυτοματισμού για ηλεκτρονικούς

 

2

Σειριακά πρωτόκολλα επικοινωνίας με περιφερειακές συσκευές.

 

3

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας RS-232. Χρήση της κλάσης αντικειμένων  SerialPortγια την επικοινωνία και ανάπτυξη εφαρμογής σειριακής επικοινωνίας.

 

4

Τα πρωτόκολλα επικοινωνιών UDPκαι TCPγια την επικοινωνία με περιφερειακές συσκευές και συστήματα αυτοματισμού

 

5

Το πρωτόκολλο MODBUSγια την αποστολή και λήψη δεδομένων σε εφαρμογές αυτοματισμού.

 

6

Ανάπτυξη εφαρμογών ModbusMasterκαι ModbusSlaveμε την VisualBasic

 

7

Το πρωτόκολλο OPC για την μεταφορά και λήψη δεδομένων από περιφερειακές συσκευές, PLCκαι συστήματα αυτοματισμού

 

8

Χρήση OPCServerκαι ανάπτυξη OPCClient με την χρήση της VisualBasic

 

9

Χρήση βάσεων δεδομένων για την αποθήκευση δεδομένων εφαρμογών αυτοματισμού

 

10

Χρήση του EntityFrameworkγια την διασύνδεση με βάσεις δεδομένων και την ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού με την VisualBasic

 

11

Ανάπτυξη διεπαφής χρήστη για εφαρμογές αυτοματισμού με την χρήση της VisualBasic

 

12

Εισαγωγή στα συστήματα SCADA.

 

13

ΟpensourceSCADAσυστήματα, παραμετροποίηση τους και ανάπτυξη εφαρμογών με την VisualBasic

 

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: