Αίτηση υποψηφιότητας για Επιστημονικούς-Εργαστηριακούς Συνεργάτες ακαδ. έτους 2013-14

Air Jordan Aj1 Ko High, Air Jordan Aj1 Ko High OG jordanshoescheap4sale
Submitted by grammateia on

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι υποψήφιοι, που είχαν καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Λαμίας για τη διδασκαλία μαθημάτων το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2012-13, δεν υποχρεούνται  να καταθέσουν εκ νέου για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 τα ίδια δικαιολογητικά, που είχαν στον προηγούμενο φάκελό τους.

Υποχρεούνται όμωςνα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι τα σχετικά δικαιολογητικά βρίσκονται στο φάκελο υποψηφιότητάς τους για ακαδημαϊκό έτος 2012-13 και είναι αληθή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

ΤΣΩΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία: