Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων (Εργαστήριο): Αφορά όλα τα τμήματα

Submitted by simos on

Καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθούν το εργαστήριο "Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων" το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-20, να προσέλθουν σε κοινή συνεδρία για όλα τα τμήματα την Πέμπτη 10.10.2019, ώρα 10.00πμ στην αίθουσα 7 για το εισαγωγικό θεωρητικό μάθημα του εργαστηρίου. Θα διδαχθούν τα αναγκαία εργαλεία για τη διεξαγωγή και επεξεργασία των μετρήσεων (κλίμακες db, λογαριθμικά διαγράμματα μέτρου και φάσης, συχνότητες αποκοπής κλπ). Οι απουσίες θα καταγραφούν.

Ο διδάσκων: Χρ. Σίμος, Επίκ. Καθηγητής

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: