Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων: Υποχρεωτική συνάντηση διόρθωσης εργαστηριακών ομάδων λόγω αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος

Submitted by simos on

Λόγω αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος, θα γίνει διόρθωση όλων των εργαστηριακών ομάδων στα Ηλεκτρονικά Υψηλών Συχνοτήτων την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 10πμ στην Αιθ. 7 (πριν από το μάθημα της θεωρίας). Η παρουσία είναι υποχρεωτική (οι απουσίες θα καταγραφούν) και δεν θα επιτραπεί η εγγραφή σε εργαστηριακή ομάδα μέσω αντιπροσώπου. 

Χρ. Σίμος

 

 

Μάθημα: 

Τύπος Άρθρου: